Spesialist i Radiologi

Epostadresse:
post@baerumoralkirurgi.no

Spesialist i Radiologi.

Uteksaminert  med graden DDS ved Poznan University of Medical Sciences 2010.
Jobbet som tannlege, både i privat og offentlig sektor 2010-2013
Instruktørtannlege ved UiO 2012-2017
Uteksaminert som spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi juni 2017.
Tilknyttet flere private tannklinikker som spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi 2017.