Lege, spesialist i anestesi

Epostadresse:
post@baerumoralkirurgi.no

Lege, spesialist i anestesi.

Overlege med spesialutdannelse i anestesi. Han har jobbet ved sykehuset i Tromsø i mange år før han kom til A-hus hvor han i dag jobber med intensiv- og medisinsk komprimerte pasienter. En trygghet for våre pasienter.