estetisk-topp

 

Spesialiteten har et bredt spekter av behandling, men hovedfokus er på ulik kirurgi inni munnen og ulike slimhinneforandringer. Noen tannleger velger å utføre deler av tannkirurgien på egenhånd, men de fleste henviser dette til spesialister.

De fleste ingrepene utføres i lokal bedøvelse. Samme typen som man får ved vanlig tannbehandling. Vi bruker sting som av og til går bort av seg selv. Noe hevelse og vondt etter ingrepet kan være, men tar man smertestillende som avtalt med kirurgen, slipper man smertegjennombrudd.
I enkelte behandlingssituasjoner kan det være indikasjon for å gjennomføre behandlingen i narkose eller under beroligende medisiner. Vi har eget erfarent narkoseteam som er ansvarlig for narkosebehandlingen, og behandlingen foregår på klinikken.
Behandlinger:
  • Visdomstenner
  • Rotrester
  • Rotspissamputasjoner/ apiectomier
  • Cyster i kjeven
  • Implantater
  • Oppbyggning av kjeveben
  • Hakeplastikk
  • Kindbensplastikk
Komplikasjoner uvanlige:
Ingrepet skjer vanligvis under lokalbedøvelse. Samme typen som brukes til vanlig tannbehandling. Selve operasjonen er vanligvis realtivt effektiv og rask. Det er oftest planleggingen og jobben før operasjonen som kan ta tid. I dagene etter operasjonen kan det forekomme noe hevelse og vondt. Dette lindres effektivt med hevelsesdempende og smertestillende tabletter. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst uvanlig. I noen spesielle tilfeller kan det hende att implantatet ikke fester/ vokser inn i kjevebenet. I de tilfeller kan man ofte gjøre en reoperasjon etter 3 månder.
Benets kvalitet avgjørende:
Tap av en eller flere tenner gjør kjevebenet der tannroten har sittet understimulert. Kjevebenet er en dynamisk substans som hele tiden er i bevegelse ( på cellenivå ). Det betyr i praksis att om ikke kjevebenet har noe stimuli i form av en tannrot eller et implantat, så vil det sakte men sikkert resorberes og forsvinne. Det vil så si at jo lengre man venter etter tap av tannrøtter, jo dårligere utgangspunkt har man for å feste implantatet. I de tilfeller hvor kjevebenet har forsvunnet delvis eller helt, er alternativet å tillføre ekstra kjeveben før selve implantatoperasjonen. Er det et lite felt av kjeven som er resorbert kan man tenkte seg å gjøre dette i samme operasjon som implantatet. Måten vi tillfører/ bygger nytt kjeveben er mange. Avhenger av mengden ben som er tapt og hvor det er tapt. Men som oftest bruker vi et benerstattningsmateriale som vi ”limer” på der hvor kjevebenet er tynnt eller resorbert. Dette er det enkleste og minst krevende operasjonen for Din del som pasient.
Optimalt erstatter vi en hel kjeve med 6 stykker implantater og en tannbro oppå de. Da fordeler man tyggekreftene maksimalt. Men går også an å bare bruke 2 implantater, men da blir det en dekkprotese som blir løsningen. Det vil si en protese som festes till 2 kuler som igjen er festet på implantatet.
Hos oss er hele spesialistteamet samlet under samme tak. Vi benytter bare de best dokumenterte implantatsystemer og komponenter. Dette er av all viktighet med tanke på risker for ulike reaksjoner på uedle materialer. Vi benytter også en av landets fremste tannteknikere som fremstiller høy estetisk tannkroner av høyeste materialkvalitet. Resultatet blir mest mulig naturlig utseende.
Tannlegene er godkjent av NAV/ HELFO, slik at du som pasient kun får full refusjon ved slik behandling om du tilfredstiller kravene til støtte.
Implantatbehandling er ressurskrevende og det stilles krav til både behandlere og pasient. Det kreves en grundig og omfattende utredning, samt blant annet at pasientens kjever og munnhule må være fri for sykdomstilstander.
Dersom du røyker er dette prognosesenkende, og det er viktig at du forstår at et vellykket behandlingsresultat – som for all tannbehandling – ikke helt ut kan forhåndsgaranteres eller varigheten forutsies.
Det er viktig å følge opp til avtalte kontroller, samt passe på å ha en god munnhygiene. Dette for å minske sjansen for sykdom som kan oppstå rundt implantatene.
Erstatning av tapt kjeveben:
Ved tap av tenner av ulik årsak, kan man også miste en del av kjevebenet som den opprinnelige tannen var festet i. Er så tilfelle og man vil ha den eller de tapte tenner erstattet med et implantat, så er reddningen å erstatte det tapte benet med nytt. Vi har flere metoder for det. Alt styres av lokale forhold inne I munnen. Vg se over i teksten om implantat for videre informasjon.