Rotrester:
Om en tann knekker eller smuldrer opp av lang tid med pågående hull, må den opereres bort. Fordi det ikke er noe feste for trekking på konvensjonell måte. Samme prosedyre som ved visdomsstenner.
Rotspissamputasjoner/ apiektomier:
Om tannen er rotfyllt, eller fått seg en skade, kan det blusse opp en betennelse helt oppe i rotspissen. Denne lar seg av og til ikke fjerne ved å gjøre om den opprinnelige rotfyllingen. Årsaken kan være flere;
  • har gått så lenge att det har blitt dannet en cyste rundt rotspissen.
  • små rotkanaler helt ytters i rotspissen som ikke lar seg behandle med vanlig rotfylling.
  • ekstra kanaler som ikke lot seg oppdage under rotfyllingen.
  • tilfeller der tannen har fått en krone og eventuellt en stift etter rotfyllningen.     Det kan da være utfordrende å fjerne dette for å gjøre om rotfyllningen.
  • i noen tilfeller kan det være sprekk i roten som ikke syntes på røntgen men kan sees klinisk under operasjonen. I de tilfeller er det oftest trekking av tannen som blir resultatet.
Cyster i kjeven:
Ulike tillstander kan gi opphov til cyster i kjevebenet. Fjernes oftest i sin helhet, eller er den blitt for stor, kan man ved ulike teknikker krympe den.